แปลภาษาไทยเป็นลาว

บริการ ของเรา

ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ที่ [email protected] หรืออัพโหลดไฟล์ที่ Pasa24.com โดยคลิกที่ อัพโหลดไฟล์ จากนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการทราบราคา และเวลาที่ต้องการแปล

Line: 0933974214


สถานฑูตลาวประจำประเทศไทย

520, 502/1-3 ซ.รามคำแหง 39 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2539-7341, 0-2539-6667-8

โทรสาร : 0-2539-3827, 0-2539-6678

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ http://www.bkklaoembassy.com/

รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นลาว ราคาพิเศษ โดยนักแปลที่มีคุณภาพ

 รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นลาว ราคาพิเศษ  โดยนักแปลที่มีคุณภาพ

 รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นลาว

ทีมงานด้านภาษาลาวของเรานั้นประกอบไปด้วยผู้ทรงนักแปลที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแปลภาษาลาว โดยในกรณีการแปลภาษาไทยเป็นลาวนั้น เรามีนักแปลชาวลาวที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในด้านภาษาลาว/ไทย และนักแปลชาวไทยที่เชี่ยวชาญด้านภาษาลาวเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารมากกว่า 5 ปี ทางเรายังมีโปรโมชั่นรับส่วนลดพิเศษ บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เราสามารถรับแปลเอกสารต่างๆ ได้แก่ งานแปลเอกสารคู่มือสินค้า แคตตาล็อกสินค้า แปลเอกสารทางราชการ แปลเอกสารทางการแพทย์ แปลเอกสารด้านข่าวสารการเมือง ใบประกาศนียบัตร เป็นต้น

ทางเราใช้คนแปลจริง ไม่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลแต่อย่างใด จึงทำให้ผลงานทุกชิ้นสละสลวยและ ไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย

หากสนใจใช้บริการแปลภาษาเวียดนาม สามารถสั่งแปลได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแปลได้ที่ โทร 042-030-159 หรือ093-397-4214

เราให้บริการรับแปลภาษาลาวสำหรับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


แปลเอกสารทั่วไป ลาว-ไทย / ไทย-ลาว
แปลเมนูอาหาร

แปลคู่มือเครื่องจักร
แปลเอกสารธุรกิจ

แปลเว็บไซต์ 

แปลเอกสารราชการ
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลสูติบัตร
/มรณะบัตร

แปลทะเบียนสมรส/แปลใบหย่า
แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
แปลใบขอเปลี่ยนชื่อ/ใบขอเปลี่ยนนามสกุล
แปลใบอนุญาตทำงาน
แปลหนังสือเดินทาง/แปลเอกสารในการขอวีซ่า
แปลประกาศนียบัตร/แปลใบรับรองจบการศึกษา/แปลทรานสคริป
ฯลฯ