อัตราค่าบริการ

บริการ ของเรา

ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ที่ [email protected] หรืออัพโหลดไฟล์ที่ Pasa24.com โดยคลิกที่ อัพโหลดไฟล์ จากนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการทราบราคา และเวลาที่ต้องการแปล

Line: 0933974214


สถานฑูตลาวประจำประเทศไทย

520, 502/1-3 ซ.รามคำแหง 39 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2539-7341, 0-2539-6667-8

โทรสาร : 0-2539-3827, 0-2539-6678

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ http://www.bkklaoembassy.com/

อัตราค่าบริการแปลภาษาลาว

อัตราค่าบริการแปลเอกสารภาษาลาว จะคิดแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาดำเนินการ และจำนวนหน้าที่จะแปล

ลูกค้าท่านใดต้องการแปลภาษาลาว ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ทีเมล แล้วเราจะประเมินราคาให้ทราบโดยเร็วที่สุด

เราให้บริการลูกค้าแบบญาติ ราคาต่อรองกันได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

Call center: 093-397-4214 อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เราให้บริการรับแปลภาษาลาวสำหรับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


แปลเอกสารทั่วไป ลาว-ไทย / ไทย-ลาว
แปลเมนูอาหาร

แปลคู่มือเครื่องจักร
แปลเอกสารธุรกิจ

แปลเว็บไซต์ 

แปลเอกสารราชการ
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลสูติบัตร
/มรณะบัตร

แปลทะเบียนสมรส/แปลใบหย่า
แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
แปลใบขอเปลี่ยนชื่อ/ใบขอเปลี่ยนนามสกุล
แปลใบอนุญาตทำงาน
แปลหนังสือเดินทาง/แปลเอกสารในการขอวีซ่า
แปลประกาศนียบัตร/แปลใบรับรองจบการศึกษา/แปลทรานสคริป
ฯลฯ