แปลภาษาลาวเป็นไทย

บริการ ของเรา

ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ที่ [email protected] หรืออัพโหลดไฟล์ที่ Pasa24.com โดยคลิกที่ อัพโหลดไฟล์ จากนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการทราบราคา และเวลาที่ต้องการแปล

Line: 0933974214


สถานฑูตลาวประจำประเทศไทย

520, 502/1-3 ซ.รามคำแหง 39 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2539-7341, 0-2539-6667-8

โทรสาร : 0-2539-3827, 0-2539-6678

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ http://www.bkklaoembassy.com/

แปลภาษาลาวเป็นไทย

รับแปลภาษาลาวเป็นไทย

ถึงภาษาลาวจะเป็นภาษาที่มีสำเนียงคลายกันกับภาษาไทย แต่บางความหมายก็ไม่เหมือนกัน และยังมีอีกหลายคนที่เข้าใจความหมายของภาษาลาวแบบผิดๆ เพื่อความถูกต้องของหลักภาษา ทาง แปลภาษาลาว.com จึงมีบริการรับแปลภาษาลาวเป็นไทย เพื่อให้เข้าใจความหมายภาษาลาวมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจ เรื่องทางราชการ การศึกษา วัฒนธรรม และอื่นๆ

ศูนย์การแปลของเราจึงยินดีช่วยท่านโดยการรับแปลภาษาลาวเป็นไทย โดยให้บริการแปลเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

- เอกสารทางราชการ เช่น ใบทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเกิด ใบมรณะบัตร  ใบแจ้งตาย และอื่นๆที่เป็นเอกสารราชการ

- แปลเอกสารทางการศึกษา เช่น บทความ บทคัดย่อ เปเปอร์ เอกสารประกอบการศึกษา เป็นต้น (มีนักแปลที่จบในสาขาเดียวกันกับเอกสารที่ต้องการแปล เช่น ต้องการแปลเอกสารของสาขาเคมี ทางเราก็จะมีนักแปลภาษาลาวที่จบสาขาเคมี มาแปลเอกสารให้ เพราะจะรู้หลักภาษามากว่า นักแปลที่จบในสาขาอื่น)

- เอกสารอื่นๆ ที่ต้องการให้แปล เช่น รายงานการประชุม แบบฟอร์มต่างๆ เว็บไซต์ และอื่นๆที่ต้องการให้แปล

แปลภาษาลาว.com ให้บริการแปลตลอด 24 ชั่วโมง ส่งงานหรือเอกสารที่แปลได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด มีการติดตามงานให้ลูกค้าตลอดเวลา ค่าดำเนินการคุ้มกับงานที่ได้รับ และยังมีนักแปลอีกมากมายให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นนักแปลในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการแปลภาษาลาวเป็นไทยมากกว่า 5 ปีขึ้นไป หรือนักแปลที่เป็นคนลาวที่มีทักษะประสบการณ์ในการแปลภาษาลาวเป็นไทย

สามารถเข้าไปใช้บริการแปลได้ที่ www.แปลภาษาลาว.comหรือส่งข้อมูลมาที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือหากมีข้อสงสัย สามารถโทมาได้ที่ 093-397-4214, 042-030-159 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

เราให้บริการรับแปลภาษาลาวสำหรับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


แปลเอกสารทั่วไป ลาว-ไทย / ไทย-ลาว
แปลเมนูอาหาร

แปลคู่มือเครื่องจักร
แปลเอกสารธุรกิจ

แปลเว็บไซต์ 

แปลเอกสารราชการ
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลสูติบัตร
/มรณะบัตร

แปลทะเบียนสมรส/แปลใบหย่า
แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
แปลใบขอเปลี่ยนชื่อ/ใบขอเปลี่ยนนามสกุล
แปลใบอนุญาตทำงาน
แปลหนังสือเดินทาง/แปลเอกสารในการขอวีซ่า
แปลประกาศนียบัตร/แปลใบรับรองจบการศึกษา/แปลทรานสคริป
ฯลฯ