การสั่งซื้อ

บริการ ของเรา

ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ที่ [email protected] หรืออัพโหลดไฟล์ที่ Pasa24.com โดยคลิกที่ อัพโหลดไฟล์ จากนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการทราบราคา และเวลาที่ต้องการแปล

Line: 0933974214


สถานฑูตลาวประจำประเทศไทย

520, 502/1-3 ซ.รามคำแหง 39 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2539-7341, 0-2539-6667-8

โทรสาร : 0-2539-3827, 0-2539-6678

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ http://www.bkklaoembassy.com/

วิธีการสั่งแปลภาษาลาว

เราให้บริการแปลภาษาลาว 3 ช่องทางได้แก่

1. ส่งเมลมาที่เราได้เลยโดยตรงที่ pasa24. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. แล้วแนบไฟล์่งานที่จะแปล ระบุวันเวลาที่ต้องการงานแปล จากนั้นทางเราจะประเมินราคาและแจ้งวิธีการชำระเงินไปให้

2. สั่งแปลทางไลน์ที่ไอดี 0933974214 โดยถ่ายรูปงานที่จะแปลมาให้เรา 

3. อัพโหลดงานที่จะแปลเข้าระบบของเว็บไซต์ pasa24.com โดยสามารถอัพได้ทั้งไฟล์รูภาพ /MS Word/Excel/PowerPoint/ รวมถึงไฟล์ PDF จากนั้นนักแปลภาษาลาวที่อยู่ในระบบจะเสนอราคา

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้ระบบได้ที่เบอร์ 093-397-4214

หจก.ภาษา ทเวนตี้โฟร์

 

เราให้บริการรับแปลภาษาลาวสำหรับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


แปลเอกสารทั่วไป ลาว-ไทย / ไทย-ลาว
แปลเมนูอาหาร

แปลคู่มือเครื่องจักร
แปลเอกสารธุรกิจ

แปลเว็บไซต์ 

แปลเอกสารราชการ
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลสูติบัตร
/มรณะบัตร

แปลทะเบียนสมรส/แปลใบหย่า
แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
แปลใบขอเปลี่ยนชื่อ/ใบขอเปลี่ยนนามสกุล
แปลใบอนุญาตทำงาน
แปลหนังสือเดินทาง/แปลเอกสารในการขอวีซ่า
แปลประกาศนียบัตร/แปลใบรับรองจบการศึกษา/แปลทรานสคริป
ฯลฯ