แปลภาษาอังกฤษเป็นลาว

บริการ ของเรา

ส่งไฟล์งานที่จะแปลมาได้ที่ [email protected] หรืออัพโหลดไฟล์ที่ Pasa24.com โดยคลิกที่ อัพโหลดไฟล์ จากนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการทราบราคา และเวลาที่ต้องการแปล

Line: 0933974214


สถานฑูตลาวประจำประเทศไทย

520, 502/1-3 ซ.รามคำแหง 39 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2539-7341, 0-2539-6667-8

โทรสาร : 0-2539-3827, 0-2539-6678

อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ http://www.bkklaoembassy.com/

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นลาว

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาลาว

แปลภาษาลาว.com ศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการแปลภาษาลาวในรูปแบบที่หลากหลายมีนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษาและนักแปลคนไทยที่เชี่ยวชาญในการแปลภาษาอังกฤษเป็นลาว เราพร้อมให้บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแปลภาษาลาวได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อโลกของเราแคบลงเพราะความทันสมัยของเทคโนโลยี ยิ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean Economic Community) จะเริ่มเข้ามามีบทบาท ประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกับประเทศไทยที่มีเพียงแม่น้ำโขงขวางกั้น ยิ่งจะทำให้คนทั้งสองประเทศติดต่อสื่อสารถึงกันมากขึ้น

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า การลงทุน การศึกษา หรือการพัฒนาด้านอื่นๆ ในฐานะศูนย์แปลภาษา เว็บไซต์ แปลภาษาลาว.com จึงได้รวบรวมนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาอังกฤษเป็นลาวไว้คอยให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการในการแปลทุกรูปแบบ

หากต้องการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นลาวกับเราต้องทำอย่างไร?

กรุณาส่งเอกสารที่ต้องการแปลมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นทางเราจะส่งใบเสนอราคาและระยะเวลาดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด สอบถามโทร 093 397 4214 / 042-030-159 ติดต่อทางไลน์ (line)ได้ที่ไอดี  093 397 4214 

เราให้บริการรับแปลภาษาลาวสำหรับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


แปลเอกสารทั่วไป ลาว-ไทย / ไทย-ลาว
แปลเมนูอาหาร

แปลคู่มือเครื่องจักร
แปลเอกสารธุรกิจ

แปลเว็บไซต์ 

แปลเอกสารราชการ
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลสูติบัตร
/มรณะบัตร

แปลทะเบียนสมรส/แปลใบหย่า
แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
แปลใบขอเปลี่ยนชื่อ/ใบขอเปลี่ยนนามสกุล
แปลใบอนุญาตทำงาน
แปลหนังสือเดินทาง/แปลเอกสารในการขอวีซ่า
แปลประกาศนียบัตร/แปลใบรับรองจบการศึกษา/แปลทรานสคริป
ฯลฯ